CrossRef Text and Data Mining
Result of CrossRef Text and Data Mining Search is the related articles with entitled article. If you click link1 or link2 you will be able to reach the full text site of selected articles; however, some links do not show the full text immediately at now. If you click CrossRef Text and Data Mining Download icon, you will be able to get whole list of articles from literature included in CrossRef Text and Data Mining.
The Positive Association between Subclinical Hypothyroidism and Newly-Diagnosed Hypertension Is More Explicit in Female Individuals Younger than 65
Xichang Wang, Haoyu Wang, Li Yan, Lihui Yang, Yuanming Xue, Jing Yang, Yongli Yao, Xulei Tang, Nanwei Tong, Guixia Wang, Jinan Zhang, Youmin Wang, Jianming Ba, Bing Chen, Jianling Du, Lanjie He, Xiaoyang Lai, Yanbo Li, Zhaoli Yan, Eryuan Liao, Chao Liu, Libin Liu, Guijun Qin, Yingfen Qin, Huibiao Quan, Bingyin Shi, Hui Sun, Zhen Ye, Qiao Zhang, Lihui Zhang, Jun Zhu, Mei Zhu, Yongze Li, Weiping Teng, Zhongyan Shan
Endocrinol Metab. 2021;36(4):778-789.   Published online August 10, 2021
DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2021.1101

Excel Download

The Positive Association between Subclinical Hypothyroidism and Newly-Diagnosed Hypertension Is More Explicit in Female Individuals Younger than 65
Endocrinology and Metabolism. 2021;36(4):778-789   Crossref logo
Link1 Link2 Link3

Association Between Insulin Resistance and Other Metabolic Risk Factors in Patients with Hypertension and Subclinical Hypothyroidism
Metabolism. 2021;116:154583   Crossref logo
Link1 Link2

Comment on ‘Epicardial Adipose Tissue Increased in Patients with Newly Diagnosed Subclinical Hypothyroidism'
Medical Principles and Practice. 2013;22(6):605-605   Crossref logo
Link1 Link2 Link3

Association between Subclinical Hypothyroidism and Incident Hypertension in Women: A Systematic Review and Meta-Analysis
Journal of Clinical Medicine. 2021;10(15):3318   Crossref logo
Link1

Comparison between newly diagnosed hypertension in diabetes and newly diagnosed diabetes in hypertension
Diabetology & Metabolic Syndrome. 2019;11(1):   Crossref logo
Link1 Link2 Link3

Association between subclinical hypothyroidism and metabolic syndrome among individuals with depression
Journal of Affective Disorders. 2020;264:494-497   Crossref logo
Link1 Link2

A Study on the Association Between Subclinical Hypothyroidism and Polycystic Ovary Syndrome
. 2021;   Crossref logo
Link1 Link2

Prevalence of subclinical hypothyroidism in obese children or adolescents and association between thyroid hormone and the components of metabolic syndrome
Journal of Paediatrics and Child Health. 2018;54(9):975-980   Crossref logo
Link1 Link2

Association between previously unknown connective tissue disease and subclinical hypothyroidism diagnosed during first trimester of pregnancy
Fertility and Sterility. 2015;104(5):1195-1201   Crossref logo
Link1 Link2

Prevention of diabetic eye disease: the commonest cause of blindness in individuals younger than 65 years
Clinical Ophthalmology. 2010;1291   Crossref logo
Link1