Lactate Dehydrogenase A as a Potential New Biomarker for Thyroid Cancer
Eun Jeong Ban, Daham Kim (Kim 1), Jin Kyong Kim, Sang-Wook Kang, Jandee Lee, Jong Ju Jeong, Kee-Hyun Nam, Woong Youn Chung, Kunhong Kim
Endocrinol Metab. 2021;36(1):96-105.   Published online 2021 Feb 24     DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2020.819
Citations to this article as recorded by Crossref logo
STAT3/LINC00671 axis regulates papillary thyroid tumor growth and metastasis via LDHA-mediated glycolysis
Nan Huo, Rui Cong, Zhi-jia Sun, Wen-chao Li, Xiang Zhu, Chun-yuan Xue, Zhao Chen, Lu-yuan Ma, Zhong Chu, Yu-chen Han, Xiao-feng Kang, Song-hao Jia, Nan Du, Lei Kang, Xiao-jie Xu
Cell Death & Disease.2021;[Epub]     CrossRef